پاتوق فرهنگی تربیتی جبرئیل www.Jebrael.ir جبرئیل پیک حق بود. فرشته‌ای از جنس ارتباطات. جبرئیل برای تربیت انسان، برای 124 هزار پیامبر، پیام آورد. کم‌تر موجودی هست که این‌قدر تو زمینه تربیت فعال بوده باشد! بفرمایید پاتوق فرهنگی تربیتی جبرئیل: قرارگاه امام روح‌الله بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام http://jebrael.ir 2020-10-23T13:09:14+01:00 text/html 2016-04-14T10:17:55+01:00 jebrael.ir حمید درویشی شاهکلایی فهرست جدید فیلمهای پاتوق فرهنگی تربیتی جبرئیل/دانشگاه امام صادق علیه السلام http://jebrael.ir/post/155 <div><font face="Mihan-Yekan" size="6">برای دریافت فهرست کامل فیلمهای پاتوق فرهنگی تربیتی جبرئیل دانشگاه امام صادق علیه السلام، روی</font></div> <font face="Mihan-Yekan" size="6"><a href="http://bayanbox.ir/download/7877321514484773805/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1395.xlsx" target="" title="">فروردین 1395</a>&nbsp;تلیک کنید!</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">قالب: صفحه گسترده xlsx</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2015-02-25T17:45:02+01:00 jebrael.ir حمید درویشی شاهکلایی فهرست فیلم‌های پاتوق فرهنگی تربیتی جبرئیل/ بهمن 93 http://jebrael.ir/post/154 <div><font size="3" face="Tahoma, arial"><b>فهرست جدید: فروردین 1395</b></font></div><div><font face="Tahoma, arial" size="3"><b>به</b></font><a href="http://jebrael.ir/post/155" target="" title=""> اینجا:http://jebrael.ir/post/155</a><b style="font-family: Tahoma, arial; font-size: medium;">&nbsp;بروید</b></div> text/html 2014-07-11T03:36:50+01:00 jebrael.ir حمید درویشی شاهکلایی چه‌طور فیلم ببینیم؟ | یک پیشنهاد http://jebrael.ir/post/150 <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA"><font size="2">پاتوق فرهنگی تربیتی جبرئیل تقدیم می‌کند</font></span></p><h1 align="center" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">چگونه فیلم ببینیم؟!</font></span></h1><div><span lang="FA"><font size="2">حمید درویشی شاهکلایی</font></span></div><div><span lang="FA"><font size="2">دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات</font></span></div><p dir="RTL" style="margin-right: 46.35pt;"><font size="2">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="FA">شما چرا فیلم نگاه می‌کنید؟</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-right: 46.35pt;"><span lang="FA"><font size="2">بعضی فیلم می‌بینند تا لذت ببرند، وقت بگذرانند، سرگرم بشوند یا این‌که چیزی یاد بگیرند و...</font></span></p><p dir="RTL" style="margin-right: 46.35pt;"><span lang="FA"><font size="2">به عنوان یک دانشجوی فرهنگ و ارتباطات باید اعتراف کنم کارکرد اصلی فیلم، سرگرمی است! یعنی در غرب، فیلم خوب یعنی فیلم سرگرم‌کننده است که شما پول دهید و تا آخر پایش بنشینید. در نگاه اسلامی، به نظر می‌رسد یک فیلم خوب باید جذاب باشد. اصلا سرگرمی که پیوند شدیدی با «لغو» دارد، مفهوم مطرودی است و بهتر است با جذابیت<a href="file:///D:/Users/Aqa%20Hamid%20Gol/Desktop/%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span dir="LTR">[1]</span></a> جایگزین گردد.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin-right: 46.35pt;"><font size="2">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="FA">شما چه‌طور فیلم نگاه می‌کنید؟</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-right: 46.35pt;"><span lang="FA"><font size="2">بعضی کاملا منفعلانه فیلم می‌بینند و بعضی مواجهه فعالانه‌ای با فیلم دارند.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin-right: 46.35pt;"><span lang="FA"><font size="2">بیننده خوب، باید فعالانه فیلم ببیند. این‌طور لذت فیلم بیش‌تر خواهد شد. رویکرد فعالانه یعنی توجه کنیم که کارگردان می‌خواهد چه بگوید؟ حدس بزنیم سکانس بعدی چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا این نما (کاملا بسته تا کاملا باز) و این نشانه؟ چرا دوربین این‌جوری (به چپ، به راست، عمودی، کمان و...) حرکت کرد؟ بیننده حرفه‌ای سعی می‌کند دست کارگردان را بخواند، حداقل فیلم را درست متوجه بشود. </font></span></p><p dir="RTL" style="margin-right: 46.35pt;"><font size="2">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="FA">یک پیشنهاد: نقد کوتاه بنویسید!</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-right: 46.35pt;"><span lang="FA"><font size="2">نقد فیلم یعنی تعیین عیار یک فیلم. نقد یعنی پاسخ به یک سوال: این فیلم چه‌قدر ارزش داشت؟ خوبی‌های فیلم را از بدی‌های آن جدا کردن، کمک بزرگی است به خودتان برای درک فیلم و لطف بزرگی است به دیگران؛ آیا پیشنهاد می‌کنید آن فیلم را ببینند؟ همین را بنویسید!</font></span></p><p dir="RTL" style="margin-right: 1cm;"><span lang="FA"><font size="2">پاتوق فرهنگی تربیتی جبرئیل در نظر دارد در جهت افزایش سواد رسانه‌ای و درک فیلم، نقدهای خوب دانشگاهیان عزیز را به اسم خود آن‌ها منتشر کند و به همراه فیلم به دست مصرف‌کننده برساند. (ویژه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)</font></span></p><p dir="RTL" style="margin-right: 1cm;"><span lang="FA"><font size="2">مطلوب است نقدها حداکثر در 200 کلمه نوشته شوند و در آن به سه پرسش زیر پاسخ روشن داده شود:</font></span></p><p dir="RTL" style="margin-right: 41.2pt;"><font size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="FA">این فیلم می‌خواست چه بگوید؟ پیام اصلی (و پیام‌های جانبی و پنهان)</span></font></p><p dir="RTL" style="margin-right: 41.2pt;"><font size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="FA">چه‌قدر توانست حرفش را بزند؟ (از کار درآمده یا نه و چرا؟ توجه به روند منطقی، باورپذیری و عناصر فنی)</span></font></p><p dir="RTL" style="margin-right: 41.2pt;"><font size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="FA">در کل، آیا مشاهده این فیلم را به دیگران پیشنهاد می‌کنید؟</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"> </p><div><font size="2"><br clear="all"> </font><hr align="left" size="1" width="33%"> <div id="ftn1"> <p dir="RTL"><font size="2"><a href="file:///D:/Users/Aqa%20Hamid%20Gol/Desktop/%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span dir="LTR">[1]</span></a> <span lang="FA">البته توجه دارید فقط هنری که صیقل‌دهنده (غبارهای نشسته بر زیبایی‌های) اسلام ناب محمدی باشد، مورد قبول قرآن است. (ر.ک. اندیشه امام روح‌الله)</span></font></p></div></div><div><div id="ftn1"> </div> </div> text/html 2013-04-07T10:58:42+01:00 jebrael.ir حمید درویشی شاهکلایی اُنفوا عنّا الرُبوبیة و قولوا ما شئتم http://jebrael.ir/post/149 <font size="2">من در&nbsp;<a href="http://qafase.ir/post/81" target="_blank" title="">این‌ کتاب</a>&nbsp;خواندم. در جاهای دیگر هم دیدم. ظاهرا در ارشاد القلوب هست.</font><div><font size="1">(ارشادالقلوب، محمدبن‌حسن دیلمی، قم، انتشارات شریف رضی، سال 1412، ج2، ص 427)</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">گفت: از ما خاندان رسالت، «ربوبیت» را نفی کنید، آن‌گاه هر چه خواستید، بگویید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">می‌گویم: شما خدا نیستید و این طور هستید. دست ما را هم بگیرید و به ما هم نشان دهید. نه فقط دیدن که ما را هم برسانید.</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مرتبط:</font><a href="http://jebrael.ir/post/148" target="_blank" title="">خود را بکش تا خدا را ببینی!</a></div><div><br></div><div></div> text/html 2013-04-03T09:50:07+01:00 jebrael.ir حمید درویشی شاهکلایی چرا هستی؟! http://jebrael.ir/post/148 <font size="2">در کتاب&nbsp;</font><a href="http://qafase.ir/post/81" target="_blank" title="">«العبد»</a><font size="2">&nbsp;(آیت‌الله بهجت) خواندم:</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><b>وجودک ذنبٌ لایُقاس به الذنب&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1">(به نقل از مصباح الانس، نوشته ابن حمزه فناری در شرح مفتاح الغیب به تصحیح محمدخواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1374، ص 693)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">وجود داشتن در برابر خداوند، آن حی مطلق، گناه است، چه گناهی!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">عجیب هم نیست که او از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است و ما او را نمی‌بینم، چون خود را می‌بینیم. باید خود را <font color="#ff0000">حذف</font> کنیم و بکشیم تا خود را نبینیم و خدا را ببینیم. وقتی از خود گذشتیم، حقیقت را می‌بینیم. وگرنه همیشه احتمال لغزش خواهد بود!</font></div><div><ul><li><span style="font-size: small;">نیستم</span></li><li><span style="font-size: small;">نیستی</span></li><li><span style="font-size: small;">هست</span></li></ul><div><font size="2" color="#000099"><b>باید گذشتن از دنیا به آسانی</b></font></div></div><div><b><font size="2" color="#000099">باید مهیا شد از بهر </font><font size="2" color="#ff0000">قربانی</font></b></div><div><font size="2" color="#000099"><b>سوی حسین رفتن، با چهره‌ای خونین</b></font></div><div><b><font size="2" color="#000099">زیبا بود این سان، معراج انسانی</font></b></div><div><br></div>